Địa Chỉ

Số 68A Trần Hưng Đạo – Hà Nội
T: (+84)90 605 8888

E: louisrestaurants.com@gmail.com
Giờ mở cửa
Thứ 2 đến chủ nhật
Vị Hương Restaurant

11.30 to
23.00

Vui lòng đặt chỗ trước.
Chúng tôi không nhận khách wall-in sau 20.30.
Vị Hương Sunset Bar
17.00 đến nửa đêm

Translate »